Sněmovní tisk 89
Vl.n.z. o dluh.prog. na úhradu jistin splatných 2007 a 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 89/0 dne 15. 11. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 114).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 12. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 89/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 2006 na 7. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 140, usnesení č. 155).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 12. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 7, dokument 7/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 12. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 12. 2006 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 7/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2006 na 2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 39).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 12. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 196 pod číslem 623/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: převoditelný cenný papír, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, veřejný dluh, zadluženostISP (login)