Sněmovní tisk 881
Doh. ČR - Malta o ochr.investic-ukončení platnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 7. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 881/0 dne 17. 7. 2009.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 7. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1427).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 9. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 881/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 881/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 1. 2010 na 67. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 143, usnesení č. 1535).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 7. 2009 jako senátní tisk 149/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 9. 2009 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 149/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 2009 a přijal usnesení č. 206, které bylo rozdáno jako tisk 149/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 315).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 2. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 10. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 42 pod číslem 89/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Malta, ochrana investic, podpora investic, vypovědění smlouvyISP (login)