Sněmovní tisk 88
Návrh rozpočtu Stát. zemědělského intervenčního fondu 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 11. 2006 jako tisk 88/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Zpravodajem určen Ing. Jiří Hanuš.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 22. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 88/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 582, usnesení č. 163).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, návrh rozpočtu, účty agrárního sektoruISP (login)