Sněmovní tisk 867
Sml. mezi ČR a Řeckou rep. o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 6. 2009.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 867/0 dne 16. 6. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 6. 2009 (usnesení č. 405). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1425).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 867/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 1. 2010 na 67. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 141, usnesení č. 1533).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 6. 2009 jako senátní tisk 104/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 2009 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 104/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 301).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 2. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 8. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 72/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů, ŘeckoISP (login)