Sněmovní tisk 866
Doh. o Mezinárodním měnovém fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 6. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 866/0 dne 10. 6. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 6. 2009 (usnesení č. 405). Určil zpravodaje: Doc. Ing. Petr Wolf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1424).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 866/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 866/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 1. 2010 na 67. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 140, usnesení č. 1532).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 6. 2009 jako senátní tisk 103/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 2009 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 103/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 9. 2010 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 103/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 11. 2010 a přijal usnesení č. 386, které bylo rozdáno jako tisk 103/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 41).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 3. 2. 2010.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mezinárodní měnový fondISP (login)