Sněmovní tisk 865
Novela z. o Českém rozhlasu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Mgr. Ondřej Liška předložil sněmovně návrh zákona 1. 6. 2009.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 865/0 dne 1. 6. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 6. 2009. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2009 jako tisk 865/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: frekvenční pásmo, rozhlasové vysílání

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu865/0


ISP (login)