Sněmovní tisk 860
Vl.n.z. o platebním styku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 860/0 dne 29. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hrnčíř a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1279).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 245, usnesení č. 1279).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 125, dokument 125/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 125/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 237).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 284/2009 Sb.Související tisk: 861 (Vl.n.z. o platebním styku - související).


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie /EU/, Informovannost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, bankovnictví, elektronické bankovnictví, elektronické peníze, finanční transakce, platba

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)