Sněmovní tisk 827
Novela z. o úrazovém pojištění zaměstnanců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 827/0 dne 7. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 5. 2009 (usnesení č. 392). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1253).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 171, usnesení č. 1253).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 114, dokument 114/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Radek Sušil).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 7. 2009 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 114/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 232).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 88 pod číslem 282/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: pojištění proti pracovnímu úrazu, pracovní úraz, sociální zabezpečení, úrazové pojištění, zaměstnanci

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění827/0
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce827/0
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců827/0
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců827/0
218/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů827/0
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů827/0


ISP (login)