Sněmovní tisk 812
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 812/0 dne 24. 4. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 4. 2009 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schwippel, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1258).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 812/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18., 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 519, usnesení č. 1320).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 4. 2009 jako senátní tisk 67/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 6. 2009 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 67/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 6. 2009 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 67/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 233).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 25. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 2. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 4 pod číslem 10/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní úmluva OSN, zdravotně postižený člověkISP (login)