Sněmovní tisk 81
Dotační programy zemědělství pro rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2007, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh)

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 11. 2006 jako tisk 81/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Zpravodajem určen MVDr. Pavel Bohatec.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 6. 12. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 81/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 581, usnesení č. 162).Hesla věcného rejstříku: Dotace, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, státní podpora, zemědělská politikaISP (login)