Sněmovní tisk 806
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 806/0 dne 17. 4. 2009.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Ing. Kosta Dimitrov a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

  • 1

    1. Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 99, usnesení č. 1412).



Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: hygiena výživy, veřejná hygiena, zdraví veřejnosti, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)



ISP (login)