Sněmovní tisk 75
Zpráva o životním prostředí ČR 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 11. 2006 jako tisk 75/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 11. 2006 (usnesení č. 35). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 1. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 141).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 25. 10. 2006 jako senátní tisk 388/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.).Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředíISP (login)