Sněmovní tisk 730
Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Levá Ivana a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 730/0 dne 9. 2. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2009 jako tisk 730/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: komunikační sazby, parafiskalita, rozhlasové vysílání, televize, životní minimum

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)