Sněmovní tisk 718
Inf. o vojenských cvičeních AČR plánovaných v roce 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2009

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 1. 2009 jako tisk 718/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 2. 2009 (usnesení č. 342). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 18. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 20. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1119).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 22. 1. 2009 jako senátní tisk 24/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 1. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 24/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (login)