Sněmovní tisk 700
Doh. mezi ČR a vl. Belgického králov. o policejní spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 700/0 dne 9. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ing. Milan Šimonovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1045).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 700/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 532, usnesení č. 1332).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 1. 2009 jako senátní tisk 20/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 1. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 20/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 5. 2009 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 166).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 25. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 9. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 42 pod číslem 78/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Belgie, boj proti zločinnosti, Česká republika, policejní spolupráce, trestná činnostISP (login)