Sněmovní tisk 698
Doh. o stabilizaci a přidruž mezi ES a Bosnou a Hercegovinou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 698/0 dne 16. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 1. 2009 (usnesení č. 337). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Soušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1061).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 698/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 468, usnesení č. 1310).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 12. 2008 jako senátní tisk 18/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jiří Dienstbier) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Alena Venhodová).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 4. 3. 2009 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 18/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 18/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 140).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 25. 6. 2009.Deskriptory EUROVOCu: asociační dohoda, Bosna a Hercegovina, dohoda o přidružení (EU), Evropská dohoda o přidružení, Evropské společenstvíISP (login)