Sněmovní tisk 69
Rozhodnutí vlády o vyslání kontingentu AČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o vyslání kontingentu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Rize

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 20. 10. 2006 jako tisk 69/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 10. 2006 (usnesení č. 25). Zpravodajem určen Mgr. Jan Vidím.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 26. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 69/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 27. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 73).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 18. 10. 2006 jako senátní tisk 385/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako tisk 385/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda, Severoatlantická aliance /NATO/

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, Riga, vojska v zahraničí, vrcholná schůzkaISP (login)