Sněmovní tisk 683
Novela z. o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 683/0 dne 12. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 10. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1442).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 22. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 683/1 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ochrana utajovaných informací, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, ochrana údajů, omezené šíření informací, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích683/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti683/0


ISP (login)