Sněmovní tisk 682
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 682/0 dne 16. 12. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 43)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 4. 2009 na 52. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1164).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 1. 4. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 266, usnesení č. 1164).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 4. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 58, dokument 58/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 4. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ludmila Müllerová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 4. 2009 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 58/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 4. 2009 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 58/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 5. 2009 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 170).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 5. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 154/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Rozpočet, Správa obcí a měst

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: fondy (EU), regionální politika EU, regionální pomoc, regionální spolupráce, územní samospráva

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)