Sněmovní tisk 681
Prot.mezi ČR a vl.Ukrajiny o změně Dohody o ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 681/0 dne 17. 12. 2008.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Jan Schwippel, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1043).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 9. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 681/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 681/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18., 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 520, usnesení č. 1321).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 12. 2008 jako senátní tisk 6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 2. 2009 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 6/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 6/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 5. 2009 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 164).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 25. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 4. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 19 pod číslem 42/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, UkrajinaISP (login)