Sněmovní tisk 68
Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 68/0 dne 23. 10. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 10. 2006 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: PhDr. Kateřina Jacques a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2006 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 122).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 68/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 88, usnesení č. 197).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 10. 2006 jako senátní tisk 384/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 11. 2006 a přijal usnesení č. 218, které bylo rozdáno jako tisk 384/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 12. 2006 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 384/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 71).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 8. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 71/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kulturní majetek, kulturní politika, mezinárodní konflikt, ochrana kulturního dědictvíISP (login)