Sněmovní tisk 676
Doh.mezi ČR a USA o spolupráci při prevenci trestné činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 676/0 dne 9. 12. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 12. 2008 (usnesení č. 327). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1042).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 676/1 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 676/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18., 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 469, usnesení č. 1311).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 12. 2008 jako senátní tisk 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko), Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (Ing. Jana Juřenčáková).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 27. 1. 2009 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 4/3 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 2. 2009 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 2. 2009 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 4/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 127).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 25. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 5. 8. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 31 pod číslem 65/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, Česká republika, policejní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, Spojené státyISP (login)