Sněmovní tisk 672
Vl.n.z.o přijetí úvěru ČR od EIB na finan. investič. potřeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 672/0 dne 2. 12. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 12. 2008 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 3. 3. 2009 na 50. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1095).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 3. 3. 2009 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 7, usnesení č. 1095).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 3. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 42, dokument 42/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 42/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 111).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 94/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Vodohospodářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská investiční banka, investiční úvěr, úvěry EIB, vodohospodářské stavbyISP (login)