Sněmovní tisk 664
Novela z. o výkonu trestu odnětí svobody

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 664/0 dne 14. 11. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2008 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 963).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 664/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 664/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 664/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 664/4, který byl rozeslán 6. 5. 2009 v 13:10.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Vězeňství

Deskriptory EUROVOCu: poradní pravomoc, vězeňské právo, vězeňský režim, výkon trestu, zvláštní výbor

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)