Sněmovní tisk 658
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Informovannost

Deskriptory EUROVOCu: komunikační systém, placené služby, poskytování služeb, přenos dat, přenosová síť, telefon

Navržené změny předpisů (11):

CitaceZměnaPředpisOd
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi658/0
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu658/2
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách658/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)658/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)658/0
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů658/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů658/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích658/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)658/0
235/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony658/2
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů658/0


ISP (login)