Sněmovní tisk 655
Novela devizového zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 655/0 dne 12. 11. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2008 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1127).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 655/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 655/2, který byl rozeslán 10. 6. 2009 v 15:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 487).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie /EU/, Nemovitosti

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, devizové právo, nabytí vlastnictví, systém vlastnictví půdy, trh nemovitostí

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
219/1995novelizujeDevizový zákon655/0


ISP (login)