Sněmovní tisk 653
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 11. 2008 jako tisk 653/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 11. 2008 (usnesení č. 318). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 20. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1118).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 7. 11. 2008 jako senátní tisk 346/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Karel Šebek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 2. 2009 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 346/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 136).Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředí, zpráva o činnostiISP (login)