Sněmovní tisk 652
Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 11. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: ekologické zemědělství, ochrana půdy, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)