Sněmovní tisk 65
Doh. o partnerství mezi členy skupiny afrických států a ES

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 6. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 65/0 dne 23. 10. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 10. 2006 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: JUDr. Cyril Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2006 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 118).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 65/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 83, usnesení č. 194).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 13. 10. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 29 pod číslem 68/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Dohoda z Cotonou, Evropské společenství, politika spolupráce, vnější vztahy Evropské unie, země AKPISP (login)