Sněmovní tisk 642
Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 642/0 dne 3. 11. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 11. 2008 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1009).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 642/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 216, usnesení č. 1275).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 10. 2008 jako senátní tisk 343/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 343/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 343/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 1. 2009 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 85).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 10. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 89/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: ochrana lesa, pěstování lesů, tropické dřevo, udržitelné lesní hospodářstvíISP (login)