Sněmovní tisk 639
Prot.o výsadách a imunitách Evrop.organ. pro astronom.výzkum

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: min.škol.,min.zahran.v..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 639/0 dne 24. 10. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 10. 2008 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1022).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 639/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 215, usnesení č. 1274).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 10. 2008 jako senátní tisk 339/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 3. 12. 2008 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 339/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 339/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 1. 2009 na 3. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 87).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 7. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 75/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: astronautika, astronomie, mezinárodní organizace, vědecká spolupráceISP (login)