Sněmovní tisk 638
Novela zákona o bankách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 638/0 dne 17. 10. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 10. 2008 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 11. 11. 2008 na 41. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 11. 11. 2008 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 5, usnesení č. 944).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 359, dokument 359/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 11. 2008 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 359/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 11. 2008 na 1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 19).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 15. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 140 pod číslem 433/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: bankovní právo, bankovní vklad, bankovnictví, práh garance, záruka úvěru

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
21/1992novelizujeZákon o bankách638/0


ISP (login)