Sněmovní tisk 635
Sml.mezi vl.ČR a Rakouskou spol.vl. o ochraně utaj.informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 635/0 dne 16. 10. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 10. 2008 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Doc. Ing. Petr Wolf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1039).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 635/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 214, usnesení č. 1273).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 10. 2008 jako senátní tisk 336/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (Ing. Jana Juřenčáková).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 336/2 (bere na vědomí).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 336/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 1. 2009 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 84).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 21. 9. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 31 pod číslem 69/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů, Rakousko, státní tajemstvíISP (login)