Sněmovní tisk 633
Protokol k Rámcové úml. o ochraně a rozvoji Karpat

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 633/0 dne 16. 10. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 10. 2008 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1037).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 633/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 211, usnesení č. 1270).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 10. 2008 jako senátní tisk 335/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Václav Vlček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 335/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 335/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 1. 2009 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 89).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 7. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 28 pod číslem 61/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: biologická diverzita, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj, země střední a východní EvropyISP (login)