Sněmovní tisk 627
Novela z. o podpoře a výzkumu a vývoje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 3. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 44, dokument 44/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 44/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 137).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 110/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Věda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Věda

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, politika výzkumu, rozpočet na výzkum, vědecký výzkum, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (10):

CitaceZměnaPředpisOd
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)627/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)627/0
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích627/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách627/0
139/2006novelizujeZákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)627/0
461/2002rušíNařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji627/0
462/2002rušíNařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů627/0
28/2003rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů627/0
67/2008rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.627/0
83/2008rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.627/0


ISP (login)