Sněmovní tisk 621
Doh. mezi ČR a USA o zřízení radar.stanice protiraket.obrany

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 621/0 dne 2. 10. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 10. 2008 (usnesení č. 297). Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Dub a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 10. 2008 na 39. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. Mezinárodní smlouva 18. 3. 2009 vzata zpět.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 9. 2008 jako senátní tisk 333/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Richard Sequens) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 10. 2008 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 333/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 10. 2008 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 333/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 11. 2008 na 1. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 20).Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, protiraketová obrana, Spojené státy, vojenská spolupráce, vojenská základna, vojska v zahraničíISP (login)