Sněmovní tisk 62
Novela obchodního zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 21. 4. 2006. Návrh zákona rozeslán dne 24. 4. 2006 senátorům jako tisk 339/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 9. 2006 a přijal usnesení č. 379, které bylo rozdáno jako tisk 339/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 484).
  Návrh projednán dne 21. 6. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát změnil lhůtu k projednání (usnesení č. 506).
  Návrh projednán dne 5. 10. 2006 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 531).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: Bárek,Vaculík.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne 17. 10. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 10. 2006. Vláda zaslala stanovisko 16. 11. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2006 jako tisk 62/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 110).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 62/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 62/3, který byl rozeslán 20. 3. 2007 v 16:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 124, usnesení č. 301).Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné, Zákoník obchodní

Deskriptory EUROVOCu: akcionář, finanční akcie, obchodní právo, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)