Sněmovní tisk 615
N.z. o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 3. 7. 2008. Návrh zákona rozeslán dne 7. 7. 2008 senátorům jako tisk 296/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 8. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Žák).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 9. 2008 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 296/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 9. 2008 na 16. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 490).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 23. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: Rippelová,Pithart,Sefzig.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 615/0 dne 3. 10. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 9. 2008. Vláda zaslala stanovisko 22. 10. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 10. 2008 jako tisk 615/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 10. 2008 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 3. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1105).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 615/2 (doporučuje přerušit projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací - PS, Řád jednací - Senát

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, dvoukomorový systém, horní komora, jednací řád parlamentu

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)