Sněmovní tisk 606
Smlouva s Evrop. kosmic. agenturou o ochraně utaj. informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 606/0 dne 25. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 10. 2008 (usnesení č. 297). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2008 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 913).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 606/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 258, usnesení č. 1021).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 9. 2008 jako senátní tisk 317/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 317/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 317/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 28).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 25. 2. 2009.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, Evropská kosmická agentura, kosmický prostor, kosmický výzkum, ochrana údajůISP (login)