Sněmovní tisk 605
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 605/0 dne 12. 9. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 957).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 12. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 605/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 605/2, který byl rozeslán 10. 2. 2009 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 414, usnesení č. 1085).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 605/3, který byl rozeslán 20. 2. 2009 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 3. 2009 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 24, usnesení č. 1096).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 3. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 43, dokument 43/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 43/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 116).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 2009.

Zákon vyhlášen 1. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 27 pod číslem 87/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Daně - spotřební daň, Daně a poplatky, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň ze spotřeby, harmonizace daní, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)