Sněmovní tisk 604
Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 604/0 dne 11. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Bc. Zdeněk Lhota a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 904).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 604/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 604/2, který byl rozeslán 6. 2. 2009 v 10:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 202, usnesení č. 1152).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 4. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 61, dokument 61/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 4. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 4. 2009 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 61/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 5. 2009 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 159).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 5. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 156/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Bezpečnost státu, Daně a poplatky, Evropská unie /EU/, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, nebezpečná látka, odborná kvalifikace, oprávnění k výkonu služby, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)