Sněmovní tisk 602
Smlouva mezi ČR a Norským král. o ochraně utaj. informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 602/0 dne 25. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 10. 2008 (usnesení č. 297). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1032).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 602/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 208, usnesení č. 1267).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 9. 2008 jako senátní tisk 321/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 321/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 21. 9. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 31 pod číslem 72/2009 Sb. m. s.



Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, Norsko, ochrana komunikací, ochrana údajů



ISP (login)