Sněmovní tisk 592
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 592/0 dne 10. 9. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Václav Šlajs a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 24. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 878).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 592/2, který byl rozeslán 24. 10. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 226, usnesení č. 939).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 357, dokument 357/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Žák), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 12. 2008 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 357/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 357/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 357/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 50).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 154 pod číslem 480/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, dopravní přestupek, policie, pozemní doprava, silniční doprava

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)