Sněmovní tisk 59
Novela zákona o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Středočeského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 6. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: Bendl Petr.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 59/0 dne 10. 11. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 10. 2006. Vláda zaslala stanovisko 9. 11. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 11. 2006 jako tisk 59/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 12. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 113, usnesení č. 142).Hesla věcného rejstříku: Doprava, Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: hromadná doprava, městská hromadná doprava, pozemní doprava

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)