Sněmovní tisk 581
Smlouva mezi ČR a Arménskou rep.o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 8. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 581/0 dne 27. 8. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Soušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1029).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 8. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 581/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 581/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 205, usnesení č. 1264).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 26. 8. 2008 jako senátní tisk 310/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 310/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 310/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 74).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 9. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 34 pod číslem 86/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Arménie, Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdaněníISP (login)