Sněmovní tisk 578
Sml. mezi ČR a Francouzskou republikou o výměně údajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 8. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 578/0 dne 27. 8. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: PhDr. Kateřina Jacques a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1028).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 578/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 204, usnesení č. 1263).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 8. 2008 jako senátní tisk 307/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Božena Sekaninová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 10. 2008 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 307/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 10. 2008 a přijal usnesení č. 180, které bylo rozdáno jako tisk 307/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 42).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 4. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 20 pod číslem 39/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Francie, sociální zabezpečení, zdravotní pojištěníISP (login)