Sněmovní tisk 569
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2007

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 9. 2008 jako tisk 569/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Zpravodajem určen Mgr. František Bublan.

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal zprávu a vydal 19. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1051).Hesla věcného rejstříku: Migrace

Deskriptory EUROVOCu: imigrace, integrace přistěhovalců, migrace, migrační politika, ministerská odpovědnost, nelegální migrace, povolení k pobytu, vstup cizinců, zpráva o činnostiISP (login)