Sněmovní tisk 566
Novela energetického zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 8. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 566/0 dne 11. 8. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 35)

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 877).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 566/1 (pozměňovací návrhy).
  • Kontrolní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 29. 1. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 566/2 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 566/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13., 19. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 19. 2. 2009 na 48. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 428, usnesení č. 1091).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 566/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 566/5, který byl rozeslán 27. 3. 2009 v 13:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 4. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 264, usnesení č. 1163).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 4. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 63, dokument 63/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 4. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 4. 2009 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 63/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 5. 2009 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 160).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 5. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 158/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Energetika, Evropská unie /EU/, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: energetická bilance, energetická politika, odvětví energetiky, regulace trhu, spotřeba energie

Navržené změny předpisů (14)ISP (login)