Sněmovní tisk 564
Úmluva MOP o práci v odvětví rybolovu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 564/0 dne 30. 7. 2008.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Ludvík Hovorka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 7. 2008 jako senátní tisk 304/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Božena Sekaninová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 304/1 (bere na vědomí).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 10. 2008 a přijal usnesení č. 179, které bylo rozdáno jako tisk 304/2 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 41).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mezinárodní organizace práce, rybářská loď, rybářský průmysl, zákonné pracovní podmínkyISP (login)