Sněmovní tisk 551
Informace o splácení dluhů obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o splácení dluhů obcí vzniklých neplněním smluvních podmínek o poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci realizace programu 2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 7. 2008 jako tisk 551/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 11. 7. 2008.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1052).Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Fondy, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: obec, prevence environmentálních rizik, umořování, vytápění, zadluženost, zásobování plynemISP (login)